Tussen kleuren en emoties bestaan een aantal vaste associaties. Zo wordt geel geassocieerd met opgewektheid en grijs met somberheid. Rood is de kleur van de liefde maar wordt ook verbonden met boosheid. In de getoonde stillevens is de verbinding tussen kleur en emotie het uitgangspunt. Van boven naar beneden zijn de emoties rust, leegte, melancholie, euforie en frustratie verbeeld. De voorwerpen in de stillevens zijn niet alleen gekozen op kleur. De aard van de voorwerpen sluit ook aan bij de verbeelde emoties.

Serie zichtbare sentimenten 1: rust

Zichtbare sentimenten 1: rust

Serie zichtbare sentimenten 2: leegte

Zichtbare sentimenten 2: leegte

Serie zichtbare sentimenten 3: melancholie

Zichtbare sentimenten 3: melancholie

Serie zichtbare sentimenten 4: euforie

Zichtbare sentimenten 4: euforie

Serie zichtbare sentimenten 5: frustratie

Zichtbare sentimenten 5: frustratie