Zichtbare sentimenten
Tussen kleuren en emoties bestaan een aantal vaste associaties. Zo wordt geel geassocieerd met opgewektheid en grijs met somberheid. Rood is de kleur van de liefde maar wordt ook verbonden met boosheid. In de getoonde stillevens is de verbinding tussen kleur en emotie het uitgangspunt. Van links naar rechts en van boven naar beneden zijn de emoties leegte, frustratie, melancholie, rust en verbeeld. De voorwerpen in de stillevens zijn niet alleen gekozen op kleur. De aard van de voorwerpen sluit ook aan bij de verbeelde emoties.

leegte
frustratie
melancholie
rust
euforie

(c) Susanne van der Kleij
(e) susanne@vanderkleij.net
(t) +31 6 13 22 45 28

klinkedin copy
kfacebook copy
kinstagram copy
ktwitter copy
kyoutube
kpinterest copy
krsscopy