Het voormalige Haagse industrieterrein de Binckhorst transformeert tot een werk-woongebied met 5.000 woningen. Veel bedrijven in het gebied vrezen de toenemende druk van de woningbouwvraag op de ruimte voor de bedrijvigheid. Maar in de stad hebben we zowel het wonen als ook het werken nodig. Hoe vinden we een evenwicht?
In een serie interviews laten Susanne van der Kleij en Sabrina Lindemann voor I'M BINCK nieuwe bewoners en ondernemers aan het woord over de Binckhorst. De bewoners over hun keuze voor het gebied als woonplek en de ondernemers over de verandering die de komst van de bewoners met zich meebrengt voor hun bedrijf.
De publicatie Het schuurt in de Haagse Binckhorst - Bewoners en ondernemers over de ontwikkeling van een woon-/werkgebied is hieronder te lezen. Het eerste exemplaar werd op 30 juni 2021 overhandigd aan wethouder Mulder
Bekijk ook de fotoserie die bij de interviews hoort.